Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki fizyczne

dr Kamil Korzekwa

Data otwarcia habilitacji: 2022-07-21

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-10-20

Data zmiany składu Komisji: 2022-11-17

Przewodniczący: Prof. dr hab. Marek Żukowski, Uniwersytet Gdański

Sekretarz: Dr hab. Bogdan Damski, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

  • Dr hab. Remigiusz Augusiak, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  • Dr hab. Karol Bartkiewicz, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Dr hab. Katarzyna Roszak, Politechnika Wrocławska
  • Dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Członkowie:

  • Prof. dr hab. Jacek Dziarmaga, Uniwersytet Jagielloński