Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki chemiczne

dr Edyta Tabor

Data otwarcia habilitacji: 2020-12-17

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-04-15

Przewodniczący: Prof. dr hab. Maria Ziółek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Sekretarz: Dr hab. Paweł Kozyra, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

  • dr hab. Artur Błachowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  • Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa, Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Prof. dr hab. Izabela Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  • Dr hab. Anna Śrębowata, Instytut Chemii Fizycznej PAN

Członkowie:

  • Dr hab. Filip Zasada, Uniwersytet Jagielloński