Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk społecznych - Nauki prawne

dr Daniel Książek

Data otwarcia habilitacji: 2021-05-14

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-07-05

Przewodniczący: dr hab. Daniel Lach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz: dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Leszek Mitrus, Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2022-01-04

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2022-01-31

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)