Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk humanistycznych - Nauki o sztuce

dr Józef Skrabski

Data otwarcia habilitacji: 2022-11-04

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-11-04

Przewodniczący: prof. dr hab. Katarzyna Mikocka-Rachuba, Instytutu Sztuki PAN

Sekretarz: prof. dr hab. Piotr Krasny, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Marek Walczak, Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-07-31

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-09-08

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)