Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki o Ziemi i środowisku

dr Maciej Liro

Data otwarcia habilitacji: 2023-09-28

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2024-01-23

Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz: dr hab. Wojciech Szymański, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Przemysław Niedzielski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr hab. Krzysztof Wójcicki, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • prof. dr hab. Maciej Zalewski, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Łódzki
  • dr hab. Łukasz Wiejaczka, prof. IGiPZ, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Członkowie:

  • prof. dr hab. Mirosław Żelazny, Uniwersytet Jagielloński