Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki fizyczne

Dr Magdalena Skurzok

Data otwarcia habilitacji: 2023-09-15

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-12-14

Przewodniczący: Prof. dr hab. Janusz Skalski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Sekretarz: Dr hab. Kacper Topolnicki, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • Prof. dr hab. Janusz Brzychczyk, Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2024-04-10

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2024-04-18

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)