Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk humanistycznych - Literaturoznawstwo

dr Urszula Trojanowska

Data otwarcia habilitacji: 2024-03-21

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2024-05-22

Przewodniczący: prof. dr hab. Bogusław Bakuła – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz: dr hab. Aleksander Wawrzyńczak, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

  • dr hab. Anna Sobieska – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  • dr hab. Justyna Tymieniecka–Suchanek – Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • prof. dr hab. Piotr Fast – Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • dr hab. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, prof. Uwr – Uniwersytet Wrocławski

Członkowie:

  • dr hab. Katarzyna Jastrzębska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie