Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.2). Przejdź do najnowszej wersji (1.3).

Dziedzina nauk społecznych - Nauki prawne

dr Karol Siemaszko

Data otwarcia habilitacji: 2023-01-27

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-04-24

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Sakowicz, Uniwersytet w Białymstoku

Sekretarz: dr hab. Paweł Cichoń, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Andrzej Dziadzio, Uniwersytet Jagielloński

Kolokwium habilitacyjne

Data kolokwium habilitacyjnego: 2023-11-16 o godz. 08:30

Sposób przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego: zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu