Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.1). Przejdź do najnowszej wersji (1.4).

Matematyka

dr Joanna Jureczko

Data otwarcia habilitacji: 2023-09-11

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-12-21

Przewodniczący: prof. dr hab. Janina Kotus, Politechnika Warszawska

Sekretarz: dr hab. Anna Pelczar-Barwacz, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Piotr Zakrzewski, Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Sławomir Kolasiński, Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Taras Banakh, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • prof. dr hab. Grzegorz Plebanek, Uniwersytet Wrocławski

Członkowie:

  • dr hab.Piotr Niemiec, Uniwersytet Jagielloński