Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk humanistycznych - Archeologia

dr Agata Kubala

Data otwarcia habilitacji: 2020-02-07

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2020-07-24

Przewodniczący: prof. dr hab. Aleksander Bursche, Uniwersytet Warszawski

Sekretarz: prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Jarosław Bodzek, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2021-06-08

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2021-06-28

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)