Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk humanistycznych - Literaturoznawstwo

dr Olga Śmiechowicz

Data otwarcia habilitacji: 2020-03-06

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2020-09-30

Przewodniczący: prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Sekretarz: dr hab. Joanna Janik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Jakub Niedźwiedź, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2021-03-12

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Data opinii: 2022-11-04

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2021-03-24

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)

Data decyzji: 2022-12-14

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)