Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk humanistycznych - Literaturoznawstwo

dr Anna Pekaniec

Data otwarcia habilitacji: 2020-07-30

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2020-12-18

Przewodniczący: prof. dr hab. Inga Iwasiów, Uniwersytet Szczeciński

Sekretarz: dr hab. Mateusz Skucha, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Magdalena Popiel – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2021-05-07

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2021-05-19

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)