Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk humanistycznych - Literaturoznawstwo

dr Kristina Vorontsova

Data otwarcia habilitacji: 2021-05-07

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-11-17

Data zmiany składu Komisji: 2021-12-15

Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Fast, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sekretarz: dr hab. Aleksander Wawrzyńczak, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2022-04-20

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2022-05-25

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)