Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Matematyka

dr Andrzej Grzesik

Data otwarcia habilitacji: 2023-02-27

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-06-29

Przewodniczący: prof. dr hab. Michał Karoński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz: dr hab. Anna Valette, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Bartosz Walczak, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-11-29

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-11-30

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)