Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Krzysztof Rakus

Data otwarcia habilitacji: 2020-12-31

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-04-27

Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Formicki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Sekretarz: dr hab. Agnieszka Rak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Paweł Grzmil, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2021-10-15

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2021-10-26

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)