Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Milena Damulewicz

Data otwarcia habilitacji: 2022-09-21

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-01-24

Przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Słomski, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

Sekretarz: dr hab. Małgorzata Grzesiak, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Paweł Grzmil, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-06-15

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-06-27

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)