Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki chemiczne

dr Tomasz Wróbel

Data otwarcia habilitacji: 2020-03-09

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2020-07-16

Przewodniczący: Prof. dr hab. Marcin Hoffmann, Uniwersytet Adama Mickiewicza

Sekretarz: Dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • Dr hab. Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2020-10-16

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2020-10-22

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)