Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Tomasz Grądalski

Data otwarcia habilitacji: 2020-06-03

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2020-12-08

Przewodniczący: prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Sekretarz: dr hab. Diana Hodorowicz-Zaniewska, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Anna Skalska, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2021-09-08

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2021-10-19

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)