Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki farmaceutyczne

dr Justyna Knapik-Kowalczuk

Data otwarcia habilitacji: 2022-04-22

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-10-24

Data zmiany składu Komisji: 2023-03-27

Przewodniczący: prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Sekretarz: dr hab. Anna Krupa, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Przemysław Talik, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-05-08

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-05-29

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)