Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Justyna Miszczyk

Data otwarcia habilitacji: 2022-08-04

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-11-15

Przewodniczący: prof. dr hab. Józef Langfort, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Sekretarz: prof. dr hab. Jacek Jawień, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Jan Baron, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  Recenzja 1
 • prof. dr hab. Aleksander Falkowski, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  Recenzja 2
 • prof. dr hab. Paweł Kukołowicz, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Janiak, emerytowany pracownik Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie
  Recenzja 4

Członkowie:

 • prof. dr hab. Maciej Siedlar, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-02-01

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-02-21

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)