Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki medyczne

dr Tomasz Tokarek

Data otwarcia habilitacji: 2023-02-01

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-09-26

Przewodniczący: prof. dr hab. Józef Langfort, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie

Sekretarz: dr hab. Agnieszka Olszanecka, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Anna Kabłak-Ziembicka, Uniwersytet Jagielloński-Collegium w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2024-01-12

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2024-03-12

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)