Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk społecznych - Nauki o komunikacji społecznej i mediach

dr Monika Krakowska

Data otwarcia habilitacji: 2022-12-08

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-03-15

Data zmiany składu Komisji: 2023-04-19

Przewodniczący: prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek - Uniwersytet Warszawski

Sekretarz: dr hab. Marek Nahotko, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-06-30

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-07-05

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)