Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk humanistycznych - Nauki o sztuce

dr Lidia Głuchowska

Data otwarcia habilitacji: 2021-05-24

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-11-05

Przewodniczący: prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk, Uniwersytet Gdański

Sekretarz: dr hab. Marek Zgórniak, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Andrzej Szczerski, Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2022-11-04

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)