Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk społecznych - Nauki o zarządzaniu i jakości

dr Roman Lewandowski

Data otwarcia habilitacji: 2022-06-17

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-12-14

Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Tadeusz Dyduch (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Sekretarz: dr hab. Marcin Geryk, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Piotr Jedynak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-05-22

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-06-28