Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk społecznych - Nauki o zarządzaniu i jakości

dr Magdalena Jaworek

Data otwarcia habilitacji: 2022-12-29

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-04-12

Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Dyduch – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Sekretarz: dr hab. Anna Wziątek-Staśko, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Magdalena Stuss, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-07-21

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-09-13

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)