Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.7). Przejdź do najnowszej wersji (1.8).

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki o zdrowiu

dr Anna Majda

Data otwarcia habilitacji: 2022-10-05

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-01-25

Przewodniczący: Elżbieta Krajewska-Kułak, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Sekretarz: Magdalena Wilk-Frańczuk, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Recenzenci:

Członkowie:

  • Agnieszka Mazur-Biały, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-05-19