Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk społecznych - Nauki prawne

dr Andrzej Olaś

Data otwarcia habilitacji: 2021-03-15

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-07-05

Przewodniczący: prof. dr hab. Adam Olejniczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Sekretarz: dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Leszek Mitrus, Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2021-12-03

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2021-12-20

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)