Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauki socjologiczne

Dr Ewa Kopczyńska

Data otwarcia habilitacji: 2021-09-28

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-02-03

Przewodniczący: prof. dr hab. Henryk Domański, Polska Akademia Nauk

Sekretarz: dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2022-05-19

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2022-06-02