Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.2). Przejdź do najnowszej wersji (1.3).

Dziedzina nauk społecznych - Nauki o zarządzaniu i jakości

dr Magdalena Stuss

Data otwarcia habilitacji: 2021-09-15

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-12-15

Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Dyduch, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Sekretarz: dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • Dr hab. Marta Najda-Janoszka, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2022-03-21

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2022-04-13

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)