Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk społecznych - Psychologia

dr Bernadetta Janusz

Data otwarcia habilitacji: 2021-11-16

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-04-07

Przewodniczący: prof. dr hab. Mariola Bidzan, Uniwersytet Gdański

Sekretarz: dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Dorota Czyżowska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2022-11-09

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2022-12-01

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)