Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk społecznych - Nauki prawne

dr Ilona Przybojewska

Data otwarcia habilitacji: 2023-01-02

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-04-24

Data zmiany składu Komisji: 2023-07-03

Przewodniczący: prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Uniwersytet w Białymstoku

Sekretarz: dr hab. Inga Kawka, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Tomasz Długosz, Uniwersytet Jagielloński

Kolokwium habilitacyjne

Data kolokwium habilitacyjnego: 2023-10-12 o godz. 16:15

Miejsce kolokwium habilitacyjnego: Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2, sala Refektarz

Sposób przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego: stacjonarny

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-10-12

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-11-06

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)