Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Astronomia

Dr Ambra Nanni

Data otwarcia habilitacji: 2023-06-13

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-10-19

Data zmiany składu Komisji: 2023-12-14

Przewodniczący: Prof. dr hab. Ryszard Szczerba, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Toruniu

Sekretarz: Dr hab. Łukasz Stawarz, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński​

Recenzenci:

Członkowie:

  • Prof. dr hab. Stanisław Zoła, Uniwersytet Jagielloński​

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2024-02-14

Data decyzji: 2024-02-22

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)