Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych - Informatyka techniczna i telekomunikacja

dr Łukasz Struski

Data otwarcia habilitacji: 2023-06-01

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-10-30

Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski, Politechnika Częstochowska

Sekretarz: Dr hab. Barbara Strug, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • Prof. dr hab. Piotr Białas, Uniwersytet Jagielloński