Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.2). Przejdź do najnowszej wersji (1.7).

Dziedzina nauk społecznych - Nauki prawne

dr Tomasz Sroka

Data otwarcia habilitacji: 2021-09-10

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-11-08

Data zmiany składu Komisji: 2022-03-21

Przewodniczący: prof. dr hab. Violett Konarska-Wrzosek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Sekretarz: prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

  • dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski
    Recenzja 1
  • prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
    Recenzja 2
  • dr hab. Przemysław Palka, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  • prof. dr hab. Jacek Barcik, Uniwersytet Śląski

Członkowie:

  • prof. dr hab. Piotr Kardas, Uniwersytet Jagielloński