Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.5). Przejdź do najnowszej wersji (1.7).

Dziedzina nauk społecznych - Nauki prawne

dr Tomasz Sroka

Data otwarcia habilitacji: 2021-09-10

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-11-08

Data zmiany składu Komisji: 2022-03-21

Przewodniczący: prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Sekretarz: prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Piotr Kardas, Uniwersytet Jagielloński