Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.2). Przejdź do najnowszej wersji (1.6).

Dziedzina nauk humanistycznych - Literaturoznawstwo

dr Ewa Kowal

Data otwarcia habilitacji: 2023-03-16

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-09-20

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Wilczyński, Uniwersytet Warszawski

Sekretarz: dr hab. Katarzyna Bazarnik, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

  • dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • dr hab. Marek Paryż, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Arkadiusz Misztal, prof. UG, Uniwersytet Gdański
  • dr hab. Alicja Piechucka, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Członkowie:

  • dr hab. Agnieszka Romanowska-Kowalska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński