Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.4). Przejdź do najnowszej wersji (1.6).

Dziedzina nauk humanistycznych - Literaturoznawstwo

dr Ewa Kowal

Data otwarcia habilitacji: 2023-03-16

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-09-20

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Wilczyński, Uniwersytet Warszawski

Sekretarz: dr hab. Katarzyna Bazarnik, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Agnieszka Romanowska-Kowalska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Kolokwium habilitacyjne

Data kolokwium habilitacyjnego: 2024-03-01 o godz. 11:00

Miejsce kolokwium habilitacyjnego: MS Teams

Sposób przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego: zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu