Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk humanistycznych - Literaturoznawstwo

dr Paweł Zarychta

Data otwarcia habilitacji: 2022-04-13

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-09-28

Przewodniczący: prof. dr hab. Grażyna Szewczyk, Uniwersytet Śląski

Sekretarz: dr hab. Agnieszka Palej, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Jan Balbierz, Uniwersytet Jagielloński

Kolokwium habilitacyjne

Data kolokwium habilitacyjnego: 2023-02-27

Sposób przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego: stacjonarny oraz zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-02-27

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-03-22

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)