Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk humanistycznych - Literaturoznawstwo

dr Michał Czerenkiewicz

Data otwarcia habilitacji: 2023-08-29

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-11-22

Przewodniczący: prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Sekretarz: dr hab. Klaudia Socha, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Elwira Buszewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kolokwium habilitacyjne

Data kolokwium habilitacyjnego: 2024-03-22

Miejsce kolokwium habilitacyjnego: MS Teams / Wydział Polonistyki UJ sala 42, ul. Gołębia 16 Kraków

Sposób przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego: stacjonarny oraz zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu