Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

dr Anna Michalik

Data otwarcia habilitacji: 2022-01-18

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-04-24

Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Bogdan Namiotko, Uniwersytet Gdański

Sekretarz: dr hab. Sebastian Hofman, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Dorota Lachowska-Cierlik, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2022-09-15

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2022-10-25

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)