Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki o zdrowiu

dr Ilona Nenko

Data otwarcia habilitacji: 2021-06-23

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-10-27

Przewodniczący: prof. dr hab. Elżbieta Mikisiuk-Olasik (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

Sekretarz: dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum)

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum)

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2022-02-18

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2022-03-30

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)