Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk humanistycznych - Nauki o kulturze i religii

dr Magdalena Zdrodowska

Data otwarcia habilitacji: 2021-12-15

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-03-16

Data zmiany składu Komisji: 2022-04-29

Przewodniczący: dr hab. Konrad Klejsa, prof. ucz., Uniwersytet Łódzki

Sekretarz: dr hab. Wojciech Klimczyk, prof. ucz., Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Marcin Brocki, prof. ucz., Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2022-10-20

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2022-11-16

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)