Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk społecznych - Nauki o polityce i administracji

dr hab. Arkadiusz Górnisiewicz

Data otwarcia habilitacji: 2020-11-12

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-04-27

Przewodniczący: dr hab. Tadeusz Wallas, UAM w Poznaniu – wyznaczony przez RDN

Sekretarz: dr hab. Łukasz Jakubiak, prof. UJ

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2021-12-20

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2022-02-22

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)