Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk społecznych - Nauki o zarządzaniu i jakości

dr Monika Jedynak

Data otwarcia habilitacji: 2023-03-02

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-06-28

Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Dyduch – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Sekretarz: dr hab. Izabela Stańczyk, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński

Kolokwium habilitacyjne

Data kolokwium habilitacyjnego: 2023-12-01 o godz. 09:00

Miejsce kolokwium habilitacyjnego: Ms Teams: https://tiny.pl/clvpk

Sposób przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego: zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-12-01

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-12-13