Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.9). Przejdź do najnowszej wersji (2.0).

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki o zdrowiu

Dr Iwona Malinowska-Lipień

Data otwarcia habilitacji: 2022-01-13

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-05-25

Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Małkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Sekretarz: dr hab. Alicja Domagała, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Urszula Marcinkowska Trimboli, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum