Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki o zdrowiu

Dr Iwona Malinowska-Lipień

Data otwarcia habilitacji: 2022-01-13

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-05-25

Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Małkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Sekretarz: dr hab. Alicja Domagała, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Urszula Marcinkowska Trimboli, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2022-09-08

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2022-11-09

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)