Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauki socjologiczne

Dr Monika Mularska-Kucharek

Data otwarcia habilitacji: 2016-05-21

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2020-11-04

Przewodniczący: prof. dr hab. Mirosława Marody, UW

Sekretarz: dr hab. Piotr Nowak, prof. UJ

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Renata Suchocka, prof. UAM
  • dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2021-08-27

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2021-09-09

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)