Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk humanistycznych - Filozofia

dr Adrian Stencel

Data otwarcia habilitacji: 2023-09-18

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-12-14

Data zmiany składu Komisji: 2024-03-07

Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Szubka, Uniwersytet Szczeciński

Sekretarz: dr hab. Błażej Skrzypulec, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

  • dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • dr hab. Elżbieta Pakszys, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr hab. Robert Poczobut, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
  • dr hab. Adrian Kuźniar, Uniwersytet Warszawski

Członkowie:

  • dr hab. Leszek Wroński, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie