Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk humanistycznych - Literaturoznawstwo

dr Jiři Flajšar

Data otwarcia habilitacji: 2020-04-20

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2020-10-21

Daty zmian składu Komisji: 2021-09-27, 2022-01-31, 2022-03-23

Przewodniczący: prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Sekretarz: dr hab. Monika Coghen, prof. UJ, Uniwersytet Jaagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Anna Walczuk, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2022-09-19

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2022-10-19

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)