Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki farmaceutyczne

dr Kamil Jurowski

Data otwarcia habilitacji: 2021-05-28

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-10-25

Przewodniczący: prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz, Gdański Uniwersytet Medyczny

Sekretarz: dr hab. Małgorzata Starek, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Beata Bystrowska, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2022-04-04

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2022-04-26

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)